Näkikö CIA-agentti Stubbin käyttökelpoisuuden?

31/01/2024

Opiskeltuaan valtio-opin alemman korkeakoulututkinnon Yhdysvaltojen Etelä-Carolinassa, Stubb aloitti 26-vuotiaana, vuonna 1994, lukuvuoden kestäneet maisteriopinnot College of Europessa Belgian Bruggessä. Oppilaitos tarjoaa edelleenkin EU-opintoja ensisijassa EU-urasta haaveileville nuorille. 

Samaan aikaan EU-opintojen parissa ahersi myös amerikkalainen neito, johon Stubb muistelmissaan "Alex" (2017) kertoo tutustuneensa. Vaikka tiet erosivat vuoden jälkeen, nainen lähetteli kuitenkin Stubbille kirjeitä ja kortteja. 

Heinäkuussa 2003 Washington Post tuli paljastaneeksi, että tuo nainen, Valerie Plame, oli CIA:n agentti. Paljastuminen päätti Plamen työt agenttina ja Plame lopetti myös jo kahdeksan vuotta kestäneen yhteydenpitonsa Stubbiin.

Jos syyt pitkään yhteydenpitoon olisivat olleet pelkästään henkilökohtaiset, yhteyden olisi voinut olettaa jatkuneen myös Plamen paljastumisen jälkeen. Jos taas Stubb oli vain osa Plamen agenttina ympärilleen hankkimaa verkostoa, on selvää, että verkosto menetti merkityksensä, kun Plame joutui luopumaan agentin tehtävistään.

Kun Plame paljastui heinäkuussa 2003, Stubb oli edennyt yhdeksi silloisen EU:n komission puheenjohtajan Romano Prodin neuvonantajista. Ei voi olla sattumaa, että tuona samana päivänä, 14.7.2003, kun Plame paljastui, tiedotettiin, että Stubb luopuu neuvonantajan tehtävistään EU:n komissiossa ja palaa takaisin Suomen EU-edustustoon, jossa hän oli jo työskennellyt ennen siirtymistään Prodin neuvonantajaksi vuonna 2001. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/stubb-palaa-suomen-eu-edustustoon

Mitä CIA-agentti Plame ylipäätään teki EU-yliopistossa? College of Europessa Plame pääsi lähelle EU:n ideologista, strategista ja operatiivista ydintä ja luomaan kontakteja tuleviin EU-virkamiehiin ja -poliitikkoihin.

Varmasti Plame näki toisaalta Jenkeissä opiskelleen Stubbin päämäärätietoisuuden, toisaalta selkärangattomuuden eli valmiuden tarvittaessa uhrata totuus ja oma kansa USA:n edustaman rahan ja vallan edessä. Siksi hänestä kannatti pitää kiinni. Kun Stubb nyt heti presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen jälkeen ilmoitti, ettei vastaisi Putinin onnittelusoittoon, se oli juuri sitä, mitä setä Samuli Atlantin toisella puolella halusi kuulla.

Ei ole tietysti EU:n suvereniteetille, arvolle, julkisuuskuvalle ja tulevaisuudelle eduksi, että sen komission ytimestä löytyy yhteyksiä CIA-agentteihin ja niinpä Stubb sai siis heinäkuussa 2003 komissiosta kenkää. Tästä yllättävästä siirrosta komissiosta takaisin Suomen EU-edustustoon ei Stubbin muistelmissa muistuteta.